Časopis Naše řeč
en cz

Z Jinec či z Jinců?

Bš.

[Short articles]

(pdf)

-

Za svého pobytu na Hořovicku jsem slýchal a vždycky čítám 2. pád místního jména Jince jen v původním tvaru Jinec: na Plešivci u Jinec (Valenta, Paměti… Nového Kmína, str. 15),… ze vzdálenějších Jinec (Josef Kořenský, Památník na oslavu osmdesátileté činnosti uč. ústavu v Praze II, str. 63); rytíř Václav z Jinec (Děj. III, 272), duchovní z Jinec (Lumír 1852). Tvar „do Jinců“ je jen u Kunětické v Representance domu. („Poslední tři doklady jsou z materiálu Slovníku jazyka českého.) — Genitiv „Jinců“, uváděný Pravidly 1941, bude nutno opustit.

Naše řeč, volume 28 (1944), issue 5, p. 116

Previous Pražské divadlo Na poříčí

Next Předplatné na rok 1944 činí K 35 —