Časopis Naše řeč
en cz

Zajímavý název polní trati u Radnic

Josef Königsmark

[Short articles]

(pdf)

-

V obsáhlém rokycanském archivu chovají psanou knihu „Tabella Prziznawagiczý mniesta Raddnice w kragy plzenském“ z roku 1713 (dodatek z roku 1739). Mezi názvy pozemkových tratí jsme v oné knize osmkrát našli pojmenování pozemku „W Rozpotocze“. — Podivná obdoba názvů Meziříčí, Poříčí a pod.! Městem Radnicemi protéká nepříliš vodný Radnický potok a do něho se u města vlévá krátký potok Chomelský a na jih od něho potok Škaredá. — Vyskytuje se snad takové pojmenování pozemkových tratí ještě jinde? Vyskytuje se snad takové pojmenování pozemkových tratí ještě jinde? (Slovo rozpotok cituje Kott IX, 168 z lidové hádanky „Sedí panna v rozpotoce, porodila dva psy v roce“ atd. Odpověď: mlýny. P. r.)

Naše řeč, volume 27 (1943), issue 4, p. 95

Previous Miloslav Wajs: Novákovi

Next Václav Stuchlík: Změna souhlásky u sloves IV. třídy