dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Tantes, dantes

kvh. (= Kvido Hodura)

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XXVI, 71 n.) Dodatkem k svému článku „Tantes, dantes“ poznamenávám, že podrobnější vypsání všech početních úkonů na liniích je již ve spise Ondřeje Klatovského „Nové knížky vo počtech na cifry a na liný, při tom některé velmi užitečné regule a exempla mince rozličné podle běhu kupeckého krátce a užitečně sebraná“. První vydání je z r. 1530 (v Norimberce u Friedr. Peypusa) a druhé z r. 1558 (v Praze u Jana Kantora). Celá knížka obsahuje čtyři traktáty, z nich druhý pojednává na 55 stránkách malého oktávu o počtu na liniích. Jednotlivé kapitoly jsou: Numeratio, Additio, Subtractio, Duplatio (násobení dvěma), Mediatio (dělení dvěma), Multiplicatio (skrze jednu figuru, skrze dvě figury a skrze tři figury, t. j. jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem), Divisio, Regula detry (trojčlenka) a j. Slovo dantes ani tantes se tu nikde nevyskytuje, vždy jen groš nebo grošík. Zprávu o tomto spise podal J. Smolík v Živě (r. XII z r. 1864 na str. 166—168). Několik čtenářů našeho článku se přihlásilo s poznámkami, které potvrzují nebo v lecčem i doplňují naše zprávy o významu a rozšíření slova tantes, dantes. Tak odborný učitel pan Václav Říha píše, že jeho rodiče žijící na Černovicku u Tábora sami užívali slova tantýsek ve významu známky, kterou nosí pes na obojku. Slečna Marie Dejmková se pamatuje, jak v dětských letech slýchala slovo dantýsek z úst staré posluhovačky v Karlíně s významem krejcaru vyleštěného v husím žaludku. Slýchala prý slovo dantes také v této souvislosti: Koupil by to, kdyby měl dantesy. Tu by pak dantesy znamenaly totéž jako peníze, jen s významem trochu hrubším, asi jako fiňáry nebo prachy. Prof. A. Kraus upozorňuje na příklad ze starého překladu Jókaiovy povídky, kde se objevuje tvar tantus s významem peníze, na kterém je růže. Tvar tantus je patrně, jak jsme sami v svém článku uvedli, v maďarštině obvyklý. A konečně prof. Vl. Šmilauer upozorňuje na doklad „nemám ani dant“ (t. j. bezcenný peníz), který je v článku Jos. Homolky Příspěvky k nářečí středočeskému (Čes. lid XIX, 1910, 71). Je to jediný nám známý doklad tvaru dant (bez koncového -es).

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 5, p. 160

Previous Rozkazovací způsob slovesa uvědomiti si a. p.

Next Oldřich Hujer zemřel