Časopis Naše řeč
en cz

Zneplodnění

[Short articles]

(pdf)

-

(A. K.) Výrazem zneplodnění se překládá mezinárodní termín „sterilisace“; příslušné sloveso zní zneplodniti, zneplodňovati (učiniti, činiti neplodným, sterilisovati). Tato slova nejsou utvořena nezvykle; máme na př. slovesa zneklidniti, znejasniti, znehybniti, znepříjemniti, znemožniti, znemravniti, znervosniti, znesnadniti, zneškodniti a k nim podst. jména zneklidnění, znejasnění, znehybnění atd. (tato podst. jména mohou arci náležet také slovesům ze vzoru uměti: zneklidněti, znejasněti, znehybněti atd. = státi se neklidným, nejasným atd.). Nelze tedy proti výrazu zneplodnění nic namítat s hlediska našeho jazyka. Jiná je otázka, je-li účelné překládat termín sterilisace (mluví-li se o živočichu), ale tu rozhodnout náleží spíše příslušným odborníkům; uznají-li potřebnost českého překladu, mají právo zavést si jej.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 3, p. 96

Previous Sebedůvěra

Next Josef V. Bečka: O asyndetu