dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jaký a který

[Short articles]

(pdf)

-

(V. M.) Tato dvě tázací zájmena mají význam rozdílný, a nelze je tedy zaměňovat podle libosti. Zájmenem jaký? se tážeme na vlastnost nebo jakost předmětu; ve větách vztažných pak stává zájmeno jaký tehdy, když v příslušné větě řídící je nebo se dá doplnit souvztažné zájmeno takový. Zájmenem který? se tážeme na určitější označení (pojmenování) věci; ve větách vztažných stává zájmeno který tehdy, když v příslušné větě řídící je nebo se dá doplnit souvztažné zájmeno ten. Otázka „Jakou koncovku napíšeme?“ by tedy byla na místě, kdybychom se tázali na vlastnost oné koncovky; odpověď by zněla: měkkou, tvrdou, kratší, krátkou, dlouhou a pod. Otázkou „kterou koncovku napíšeme?“ se tážeme na tu koncovku přímo; v odpovědi by bylo její pojmenování, na př.: koncovku -y, koncovku 4. pádu, koncovku podle vzoru meč a pod.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 3, p. 96

Previous Chalupa na spadnutí

Next Sebedůvěra