Časopis Naše řeč
en cz

„3. Mezinárodní sjezd“

Š.

[Short articles]

(pdf)

-

V předním našem časopise vědeckém jsme našli důsledně psáno: na 3. Mezinárodním sjezdu, 5. Mezinárodní sjezd linguistický atd. To je hned dvojí chyba proti pravidlům o psaní velikých začátečních písmen.

1. Vědecké sjezdy nepatří mezi ony instituce, jejichž jména píšeme s velkým začátečním písmenem (jako na př. Klub turistů, Živnostenská banka atd.). Je tedy třeba psáti „slavistický sjezd“, „mezinárodní sjezd laryngologický“, „sjezd věd fonetických“ a pod. A tak se skutečně také u nás vždy píše; viz na př. referát Havránkův v Slovu a slovesnosti I, 66, Vážného v Bratislavě VIII, 421, Jankův v Časopise pro moderní filologii XVIII, 79 atd.

2. Ale i tehdy, kdybychom měli jméno záležející z několika slov psáti s velikým začátečním písmenem (je-li to jméno spolku atp. nebo stojí-li na počátku věty), musíme po řadové číslovce psáti písmeno malé. Tečka nemá zde přece platnosti větoslovné (neplatí proto předpis „po tečce velké písmeno“), nýbrž odlišuje řadovou číslovku, psanou číslicí, od číslovky základní; má tedy podobnou funkci, jako má v zkratkách, kde naznačuje, že slovo není vypsáno celé. Musíme proto psáti: I. mezinárodní sjezd filosofický byl zahájen; na schůzi I. pražského rybářského spolku (= Prvního…), stejně jako žáci ve škole musí psáti: „5. úloha“ ne „5. Úloha“. Psáti zde velké písmeno, protože předchází tečka, je něco podobného, jako bychom s týmž odůvodněním psali: Pan Jos. Novák, říd. Uč. Ve Velvarech.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 1, p. 29

Previous Josef Königsmark: Lidová jména rostlin na Rokycansku

Next Neminulo dne