Časopis Naše řeč
en cz

Čeština v novinách

rkt

[Short articles]

(pdf)

-

Nedělní Venkov přinesl dne 23. listopadu pěkně a názorně psaný jazykový koutek o správném a nesprávném užívání slova řada. Ale — na téže stránce, v témž sloupci je druhý koutek Kde co řekli? a tam čteme citát z časopisu „Havlíčkův kraj“: Budoucnost patří těm, kdož dovedou správně chápati přítomnost. Prvky přítomnosti řadí se v prvé řadě v (!) poctivé práci pro českou vesnici.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 1, p. 28

Previous Z našich časopisů

Next Josef Königsmark: Lidová jména rostlin na Rokycansku