Časopis Naše řeč
en cz

Je porybíno

Václav Machek

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XXIII, 254 n., XXIV, 30 n., XXV, 63) Vysvětlení tohoto rčení vyplývá i z obdobných výrazů chodských. Hruškův Dialektický slovník chodský 40 má tato tři hesla: kapři se dělají na nebi, t. mráčky drobné, podobné šupinám rybím; kaprovatí se nebe, t. j. dělají se „kapři“; kaprovatyj, nebe jest kaprovaté, potahuje-li se obláčky podobnými velkým šupinám rybím. — Tato chodská slova odpovídají blatenským kaprovinám a kapříkům, o nichž byla zmínka v NŘ. XXIV, 31.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 5-6, p. 189

Previous Cee

Next Nemajíc na světě nikoho a ničeho