Časopis Naše řeč
en cz

Osobitost českého slohu

Vilém Mathesius

[Reviews and reports]

(pdf)

-

„Navykl (jsem si) hledat osobitost jazyka nikoli v souhlase s jazyky jinými, nýbrž v nesouhlase s nimi. (Jsem) přesvědčen, že vypěstovat jasný výkladový sloh na základech daných vyjadřovacími schopnostmi češtiny je jednou z našich předních kulturních povinností.

Hlavní věc je poznat, že v češtině nemůžeme bez násilí vyjadřovat najednou celé uzly myšlenek. Je nejdříve zapotřebí uzly rozmotat a myšlenkovou nit rozstříhat na úseky, které lze snadno zvládnout. Teprve potom můžeme své myšlenky vyjadřovat dobrým a jasným českým slohem.“

V. Mathesius, Slovo a slovesnost VII, 1940, 39.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 5-6, p. 187

Previous O slohu obchodních dopisů

Next Chvályhodné odhodlání českých novinářů