Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Za rok 1940 byly vyexcerpovány tyto spisy:

Ahoj 1940; Andrlík, Zdravotnictví 1935; Arbes, Miniatury 1886; Theatralia 1912; Ze zákulisí 1888; Ašihei Haino, Válka a vojáci 1939; Auto (časopis) 1940; Bednář-Neustupa, Národní hospodářství [123]1935; K. J. Beneš, Kouzelný dům 1939; B. Benešová, Div. hry 1937; Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášova 1936; Chlapci 1927; Myšky 1916; Rouhači a oblouzení 1933; Boháč, Studie o populaci v ČSR. 1928; Brázda (časopis) 1940; J. Čapek, Ledacos 1928; Málo o mnohém 1923; Nejskromnější umění 1920; Stín kapradiny 1930; Čapkové, Krakonošova zahrada 1929; Čech, Nauka o pěstování ovocného stromoví 1927; České slovo 1940; Čteme 1940; Deml, Můj očistec 1929; Encyklopedie mládeže 7. 1935; Engliš, Vybrané kapitoly z národního hospodářství 1935; Eva (čas.) 1940; Glazarová, Advent 1939; Halas, Torso naděje 1938; Hessler Chov zvířat hospodářských 1920; Hora, Domov 1938; Zahrada Popelčina 1940; Hovory o knihách 1940; Hvězda 1940; M. Jahn, Jarní píseň 1940; Kalendář lékařů 1937; Karásek, Nárys fysiologie člověka pro ošetřovatelky 1936; Klíma, Utrpení knížete Sternenhocha 1928; J. Knap, Dívčí hlas 1940; Vysoké jarní nebe 1932; K. Konrád, Postele bez nebes 1939; Kopta, Smějte se s bláznem 1939; Krčmář, Právo občanské I.—V. 1930—1932; F. Krejčí, Logika 1921; Kritický měsíčník 1940; Křelina, Puklý chrám 1937; Lidové noviny 1940; Ma-Fa, Křížovka světa 1938; J. Maria, Advokáti 1937; Peklo 1931; Váhy a meč 1934; Medek, Nanking 1938; Národní politika 1940; Náš rozhlas 1940; Naše doba 1939; Naše zahrádka 1939; J. V. Novák — Arne Novák, Přehledné dějiny literatury české (4. vyd.) 1936; Ondřej, Stavba domu v praxi 1933; Ottův slovník naučný dodatky 1940; Ozvěny 1940; Přítomnost 1939; Ročenka Zepopu 1940; Zd. Rón, Radost na světě 1938; J. V. Sedlák, Věnec jeřabinový 1938; Seifert, Vějíř B. Němcové 1940; Zhasněte světla 1938; O. Scheinpflugová, Stesk 1939; Sociologická revue 1940; L. Stehlík, České jaro 1940; Kořeny 1938; Kvetoucí trnka 1936; Studnička-Wolf, Histologie a mikroskopická anatomie 1935-36; Svazky úvah a studií 1939-40; F. X. Svoboda, Až ledy poplují 1909; Bílý pták 1920; Bitevní vichřice 1913; Černý komediant 1922; Černý plamen 1932; Dcerka mlynářova 1930; Jarní strže 1925; Kašpárek 1917; Kvetoucí stromky 1917; Milionářky 1928; Ojíněný hrozen 1937; Pokušení 1936; Probuzení 1893; Příhody líbezných žen 1936; Skok do tmy 1929; Stopy v utichlé krajině 1936; V ďáblově kočárku 1923; V. Zloch 1910; Šebestová, Lidské dokumenty a jiné národopisné otázky 1900; Šmilauerová, Úvod do pathologie pro ošetřovatelky 1937; Týden rozhlasu 1940; Ulrichová-Sorokin, Sociologické nauky přítomnosti 1936; Vachek, Červená zahrada 1926; Dvanácti hlasy ano 1930; Svatá 1929; Vančura, Rodina Horvatova 1938; Vávra, Děti naší doby 1940; Věda a život 1938; Venkov 1940; Vilikovský, Dějiny zemědělského průmyslu 1936; Výběr 1940; Wála, V. [124]S. putuje za sluncem 1936; Weigner-Bělehrádek, Nauka o člověku 1936; Werner, Lidé na kře 1936; Windisch-Hlaváč, Nová škola fotografie 1937; Zdroj 1940; J. Žák, Študáci a kantoři 1937.

K excerpci těchto spisů zvláště přispěli:

Dr. Marie Brožová, JUC. Zorja Ďatlová, prof. Bernard Dolák, prof. Přemysl Hájek, řed. dr. Kvido Hodura, dr. Václav Houka, prof. Ladislav Janský, prof. Alois Jedlička, prof. Břetislav Kubala, prof. Jan Kubišta, řed. Alois Kulhánek, František Maštera, Anna Naxerová, Zdeněk Nosek, ing. Eduard Prandstetter, prof. Václav Polák, Marie Váňová, Růžena Vodičková.

Celkem bylo vyexcerpováno 128.358 lístků ze 116 spisů.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 4, pp. 122-124

Previous Vladimír Šmilauer: Dějiny bývalého královského města Vodňan

Next A. P.: Čeština našich časopisů