Časopis Naše řeč
en cz

Obdaněk

Dr. Josef Petrtyl

[Short articles]

(pdf)

-

Na Chrudimsku ve vsi Trpišově se vyskytuje slovo obdaněk. Je to skoro nadávka a znamená „starý mládenec, holkař, zástěrkář“, jak svědčí věta: „Takovej vobdaněk, a eště by se chtěl voženit a koukat za holkama!“

Toto slovo souvisí jistě s německým abdanken (propustiti ze služby, [296]zvláště vojenské, srv. abgedankter Soldat), z něhož je české sloveso obdankovati, obdaňkovati stejného významu, uvedené Příručním slovníkem jazyka českého. Ale už tam vidíme nápadné rozlišení významové v ukázkových citacích. Prvá nemá vůbec peiorativního odstínu: „Čím je onen nadaný, vtipný Vostrovec, leda nějaký „obdaňkovaný“ důstojník“. (Jirásek) Zato druhá ukázka už znamená žebrotu, tuláka, hnance bez přístřeší: „Jsme (vyhnanci) na horší míře než kterýkoli obdankovaný soldát.“ (Winter) A týž odstín je v jedné jarmareční písni, „Chvála sedláků pracovitých“:

„Sedlák mnohému dobrý jest,
přijdou cikáni,
rybnikáři a vojáci
obdankovaní
a rozliční žebráci…“

(Smetana, Václavek: České písně kramářské 1937)

A konečně se asi výraz obdaněk ustálil v místním usu jako nadávka.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 9-10, pp. 295-296

Previous Václav Týml: Některé zvláštnosti lidové mluvy na Plzeňsku

Next Památky na zaniklá povolání v úslovích