Časopis Naše řeč
en cz

K posudku Olbrachtových Biblických příběhů

Ivan Olbracht

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Děkuji Aug. Jar. Doležalovi za velkou práci, kterou si dal s mými Biblickými příběhy. Myslím sice, že budu i v budoucnosti pro oživení a přiblížení děje užívati někdy příslovce zde a tu místo tam, že budu i nadále pro důraz někdy oddělovati věty podle typu: „Našel milost před Hospodinem. Poněvadž byl mužem spravedlivým“, že i napříště položím gramaticky zbytečnou čárku na místo, kde toho bude vyžadovati větší srozumitelnost, a že se nevzdám přípustné volnosti v rytmicky důležité vokalisaci předložek; ale jsem vděčen za vytčení všech chyb i typografických omylů, zaviněných nedostatečnou korekturou (mou). Přes některé odlišné názory na literární jazyk však opravím v příštím vydání Biblických příběhů všechno tak, jak navrhuje Aug. Jar. Doležal. V té věci souhlasím s Naší řečí naprosto: knihy pro mládež mají býti bez chyb. A školáci nemají býti mateni odchylkami od normy. Jsem totiž přesvědčen, že se při opravách řídil Aug. Jar. Doležal toliko jí.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 4, p. 124

Previous jh. (= Jiří Haller): Tulák Muskwa

Next Z našich časopisů