Časopis Naše řeč
en cz

Lidové názvy rostlin

[Short articles]

(pdf)

-

V 21. sešitě obrázkového čtrnáctideníku Naší přírodou (III, 1940, 819 n.) uveřejnil dr. V. Kosík ukázky lidových názvů rostlin. Poznamenává k tomu, že nasbíral dosud kolem pěti tisíc takových jmen, a vyzývá čtenáře, aby si jich rovněž všímali a zapisovali je. Otiskujeme jeho záznamy a zároveň opakujeme jeho výzvu: prosíme své čtenáře, aby nám podle své možnosti oznámili lidová jména rostlin, která znají, spolu s udáním místa (kraje), kde je poznali.

Aron skvrnatý (Arum maculatum L.) se podle dr. V. Kosíka jmenuje lidově bláznivec, brada Aronova, brada Duronova, brada židovská, hůl Aronova, nadragula, nadrahule, štiplavec, tvář sv. Jana, zázvor český, zmizec, zub čertův, žlice. — Bika ladní (Luzula campestris DC): bubáčky, [29]drápky kocouří, chléb svatojánský, chlupaňa, komeníček, kominíčky, koníčky, zajíček. — Blatouch bahenní (Caltha palustris L.): babí plesk, babík, babka, balvoko, bambulky, blatuch, blysk, blýskavé kvítí, boleočko, bukač, červilák, chcípalka, kačenky, koňské kopyto, májové kvítí, máselka, máselník, masleničky, máslenka, mastný knedlík, mazanec, mazaneček, měsíček, potočník, randličí, růžička, tolita, vajčák, vaječník, volí oko, volovečko, volské oči, vraní oko, záhruška, záruška, zaruš, zaruží, záružík, zlatý květ, žarúž, žaružina, žluták. — Bojínek luční (Phleum pratense L.): bohínek, bojín, chcápek, ocásek, pásník, timotějka, timotka, timotovka, týmol. — Brambor (Solanum tuberosum L.): babče, bandor, bandora, bandur, brambola, erteple, jablouška, kobzal, kobzole, krumpír, krumple, santaburák, santák, švábka, zemák, zemčátko, zemče, zemňák, zemně, zemník, zemské jablko, žampák. — Černohlávek (Brunella sp.): hlavuška, májovník. — Divizna (Verbascum sp.): děvina, děvizna, chvost volový, kruželice, oranka, královská svíce. — Dřišťál obecný (Berberis vulgaris L.): divoké víno, dráč, drystal, drýša, dřeštěl, dříslina, dříst, dřistal, dříšť, kaliník, pivník, vančar. — Hlaváček letní (Adonis aestivalis L.): červánky, hořká tráva, hlaváč, kačenky, kominíčky, ohníček, polní kohoutek, polní růžička, miláček. — Hledík větší (Antirrhinum majus L.): hlavička umrlčí, hubičky lví, jednotlamka, lví tlama, lví tlamičky, papula, vlčí huba, volská tlama, vyžlín. — Hořčice rolní (Sinapis arvensis L.): blejskavá, hadrych, hořička, hořčica, ohnice. — Jarmanka větší (Astrantia major L.): hvězdovka, portáň. — Jaterník trojlačný (Hepatica triloba Gil.): fialky, jatrník, hranice, kuřiřiť, modráček, námožník, plicník, podléska, podléštka, podlíska, pudliška, sisi, sisíčko, sosí, srdíčko. — Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.): celník, jazyk beranní, jazyk psí, jitrocí, ocas myší, ranocél, skorocél, volský jazyk. — Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica Gärtn.): andělíček, kocmánek, plešivec, protěž dvoudomá, kocián, kočičí drápky, pazourky. — Kokoška obecná (Capsella bursa pastoris Mönch.): babí kapsy, bětuška, bída, holá káča, chudobka, kapsička, lopata, lopatička, mošna, pastuší tobolka, penízek, srdíčka, suchá Běta, portmonka, tašky. — Koukol polní (Agrostemma githago L.): hodiny, knotovka, tetřice, čert. — Křivatec (Gagea sp.): žlutečka. — Květel obecný (Linaria vulgaris L.): hledík, hubička, krvavnice, pantoflíčky, rozrazil, bradavičník, rozmarynka. — Leknín (Nymphaea sp.): stulík, lekuta, lekno, lekavá růže, lekutí, lakáč, leknutí, opuch, skulík, tulich. — Líska obecná (Corylus avellana L.): lískovec, leština. — Lopuch (Arctium sp.): babí kořen, čumbrk, cumbrt, hořký lupen, choce, kolka, kudlačka, lepáčky, lopucha, lopoucha, lopún, lopuní, makrabule, nouze, řepík, ježky, vlky. — Mák vlčí (Papaver rhoeas L.): bukovec, červánky, kohoutky, karafiát, kokrhel, kokrhélí, mačec, makeš, panáček, panenka, pleskanec, pukavec, prchlík, slepý mák, tleskanec, vlčí květ. — Merlík všedobr (Cheno[30]podium bonus Henricus L.): bílý kořen, lebedník, psoser, psosor, všedobr, beraní ocas, sladký lupen. — Modřín evropský (Larix decidua Mill.): břem, břím, břín, děřec, merfan, modřev, morfán, skřivánčí sosna, verpán.

Mochna husí (Potentilla anserina L.): husí kvítko, husí mýdlo, husí nožka, husí tlápota, husičky, kachnička, návesníček, stříbrník, kačenky, námožníček, stříbrníček. — Ohnice rolní (Raphanus raphanistrum L.): blejskavá, rupec, ohniva, ohnivice, plevel, trýl, trýzel, vohnica, vrupec. — Osívka jarní (Draba verna L.): hladověnka, chudina, chudobinka, chudobka, jarmilka, nouze, bída, bídačka, hladimor, pumpa, pumpička, vejhorka. — Penízek (Thlaspi sp.): holubí vole, kokošky, luptík, penízky, penížek, raž, tašky, taštička, zmradina. — Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum Scop.): ježek, řbuchan. — Podběl obecný (Tussilago farfara L.): babuša, babuška, devěsil, koňské kopyto, líčko, lopuštice, májík, podhráz, mateří líčko, podbělice, podbíl, podkova, úbytník. — Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus L.): hřebenatka, oháňka, příštět. — Pohanka svlačcovitá (Fagopyrum convolvulus H. Gross): hruštička, opletka, svlačice. — Popenec obecný (Glechoma hederacea L.): budra, kondrlík, konrábek, koudelík, kunrabek, kundrátek, moďatka, openec, oponec, vopenec, zádušník. — Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.): chrustavec, krevnice, oupor, praskavec, praščák, štikovec, šťukavka, truskavec, úpor. — Rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.): čistec, přítržník, tržník, úložník, vřetýnko, mušec, verunka.

Rožec polní (Cerastium arvense L.): pánbíčkovy šatečky, úvratka, umrlčí zvonečky. — Sedmikrása (Bellis perennis L.): babička, cikánka, chudoběnka, chudobička, chudobka, jiskerka, kakuše, kakuška, karuška, ruchtarečky, stokrása, zapomenutka, husí kvítko, sirotka. — Sléz okrouhlolistý (Malva neglecta Wallr.): bochníčky, chlebíček, koláčky, kloboučky, koláčky pána Boha, pagačice, pagáčky, patáčky, syráčí, drátenické vlasy. — Smilka tuhá (Nardus stricta L.): chlupatice, chlupatka, kozí brada, kozina, matúšek, vlčan. — Světlík (Euphrasia sp.): kočičí len, hledíček, umrlčí zvonečky. — Šeřík obecný (Syringa vulgaris L.): bez, chebz, křemfo, skřemčí, křemcha, střemcha. — Toten lékařský (Sanguisorba officinalis L.): baruška, komeníček, komeníčky, mateří líčko, tosten, totenec. — Trýzel škardolistý (Erysinum crepi-difolium RCHB.): chcípalka, jedovatka. — Vesnovka obecná (Cardaria draba Desv.): herec, holubí vole, řeřicha, začanka. — Vřes obecný (Calunna vulgaris L.): břasa, břeščal, chvojčina, jindavec, břesk. — Zemědým lékařský (Fumaria officinalis L.): kominka, routička, křupka, pižmo, planá routa. — Žabník jitrocelový (Alisma plantago L.): lopatka, panská lžíce, lžičky.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 1, pp. 28-30

Previous Dr. Josef Šmahel: Koroptev „jde do pánku“, „pánkuje“

Next Loviště, je porybíno