dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jazyková poradna

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze spolu s Naší řečí se souhlasem III. třídy České akademie věd a umění zřídila zvláštní sekci, jejímž účelem je poskytovati za mírný poplatek radu i pomoc v otázkách jazykových každému, kdo se na ni obrátí. Potřeba takové instituce se u nás jeví už delší dobu, jak je vidět i z novinářských projevů, které se dožadovaly jejího zřízení, a neobyčejný zájem obecenstva o její práci se projevil také velkým množstvím žádostí o jazykové revise rukopisů, korespondence, reklamu a letáků, které jazyková poradna dostala hned po svém zřízení. Došlo jí i několik dopisů vítajících s povděkem její ustavení a navrhujících dokonce, aby ve všech větších městech byly zřízeny pobočky. Oznamujeme proto založení tohoto nového ústavu i čtenářům Naší řeči, neboť jistě budou mít též leckdy příležitost užíti jeho služeb.

Jazyková poradna poskytuje rady a vysvětlení v rozmanitých otázkách jazykových a reviduje jazykovou stránku textů všech druhů (beletrie, odborných spisů, obchodní korespondence, insertů, reklamních prospektů, letáků a pod.). Předsedou této sekce je univ. prof. dr. E. Smetánka, místopředsedou univ. prof. dr. M. Weingart, hlavními spolupracovníky jsou členové red. rady Naši řeči a kanceláře Slovníku jaz. českého P. Hájek, J. Haller, J. Kubišta, F. Oberpfalcer. Podrobnější podmínky pošle na požádání Jazyková poradna v Praze III., Letenská 5.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 4-5, p. 119

Previous Praktická učebnice jazyka ruského

Next Brunditi