Časopis Naše řeč
en cz

Cyklus přednášek o jazykové kultuře slovanských národů

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze uspořádala v zimním semestru 1935/36 cyklus sedmi přednášek o vývoji spisovných jazyků slovanských v době přítomné. Zahájil jej univ. prof. dr. M. Weingart obecným výkladem o nových podmínkách, v kterých se slovanské jazyky v naší době vyvíjejí, a nástinem programu, který si cyklus vytkl. Přednášeli: 5. listop. 1935 dr. Jiří Haller o českém jazyce spisovném, 20. listop. doc. dr. Ján Stanislav o spisovné slovenštině, 3. pros. dr. Jan Frček o ruštině, 17. pros. doc. dr. Jul. Heidenreich o srbocharvátštině a slovinštině, 21. ledna 1936 dr. Fr. Tichý o ukrajinštině, 18. února doc. dr. Karel Krejčí [119]o polštině, 3. března univ. prof. dr. Jos. Páta o bulharštině a lužické srbštině. Všechny tyto přednášky budou vydány souborně tiskem; potom o nich přineseme podrobnější zprávu.

10. prosince uspořádala SSJ. přednášku K. Erbana o českém slohu kritickém; zprávu o ní a o diskusi, která se po přednášce rozvinula, čtli naši čtenáři v předešlém sešitě Naší řeči (str. 67 n.).

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 4-5, pp. 118-119

Previous Václav Polák, —i—, r.: Z našich časopisů

Next Praktická učebnice jazyka ruského