dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Redakční zpráva

Redakce Naší řeči

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Podle oznámení, které v nedávných dnech rozesílalo Státní nakladatelství v Praze, počne po Novém roce vycházeti Příruční slovník jazyka českého jako oficiální podnik České akademie věd a umění. Rozumí se samo sebou, že se i Naše řeč bude říditi touto novou pomůckou a že její stanovisko k ní vůbec bude stejné, jako bylo k normě dosavadní, t. j. bude jí hájit, ji vykládat a přispívat k jejímu prohloubení.

 

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 10, p. 298

Previous kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Next Jazykové znalosti univ. posluchačů