dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Mluvicí film

[Short articles]

(pdf)

-

(V. M.) Tímto názvem se označuje film, jehož vlastností je, že reprodukuje lidskou řeč a zvuky vůbec. Příd. jméno tu má touž platnost jako na př. příd. jména ve výrazech honicí pes, mláticí stroj, křticí list, hnací zařízení a pod., t. j. tvořená příponou -cí od slovesných kmenů (dostaneme tyto kmeny, když od příčestí min. činného odepneme příponu -l, na př. honi-l, mláti-l, křti-l, hna-l atd.). Pojmenování mluvicí film je vhodnější než označení »mluvící film«, neboť nemá se tu vyjádřiti toliko okamžitá činnost předmětu, nýbrž jeho stálá vlastnost, která trvá, i když předmět není v činnosti.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 9, p. 286

Previous Lidové výrazy

Next Oblý