Časopis Naše řeč
en cz

Interpunkce na vysvědčeních

[Short articles]

(pdf)

-

(A. K.) Interpunkce jest grafické oddělování akustických neb mluvnických celků tak, aby bylo snáze je přehlédnouti. Z tohoto oddělování jsou vyňaty některé případy, kde typografická úprava je taková, že není třeba zvláštních dělicích značek. Jsou to zejména tituly knih, nápisy na firmách, titulky pod filmovými obrázky a konečně také rozmanité tiskopisy úřední, mezi nimi i vysvědčení. Je opravdu zbytečné dělati na př. čárky nebo tečky mezi známkami z jednotlivých předmětů na vysvědčeních, neboť známky jsou dostatečně odděleny už tiskovou úpravou.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 8, p. 252

Previous František S. Jaroš: Návštěvou u novin

Next V. H.: Ještě studentská jména dávaná profesorům