Časopis Naše řeč
en cz

Vačka

Karel Ryska, Redakce

[Short articles]

(pdf)

-

Přicházím s dotazem, bylo-li by možné zjistiti, odkud se vzalo slovo vačka, kterého se nyní napořád užívá v motorismu a které přijali i odborní profesoři příslušného předmětu na vysokých školách. Vačka je neokrouhlý kotouč nebo palec (oba tyto názvy byly běžné v době mých studií), kterým se řídí na př. otvírání a zavírání ventilů na přívod paliva do motoru a na výfuk spalků. K slovu vačka vznikl dále výraz vačkový hřídel a p. Němec říká Nocke, Nockenwelle. Mám za to, že slovo vačka mohlo vzniknouti z vulgárního německého pojetí práce, kterou tento neokrouhlý kotouč koná tím, že účinkuje taženým rázem na rozvodovou páku, a že by bylo tedy příbuzné s německým slovem Watsche. Je-li tomu tak, bylo by záhodné působiti k vymýcení tohoto názvu.

Prof. ing. Karel Ryska

Nedovedeme sice říci, jakého původu je slovo vačka, ale od něm. slova Watsche vyšlo sotva. Je to starý výraz, známý z terminologie mlynářské (der Scheibentrieb), a uvádí jej už Jungmann 5, 7. Domníváme se tedy, že obavy p. prof. Rysky jsou tím rozptýleny; automobilisté mohli přijmouti tento název už hotový, a to plným právem.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 6-7, p. 224

Previous Ukázky z mluvy koňských dohazovačů

Next Zápověď