Časopis Naše řeč
en cz

Atlas

[Short articles]

(pdf)

-

(O. P.) Ptáte se, zda je správně skloňováno slovo atlas ve větě: knihovna rajhradského kláštera obsahuje také mnoho obrazových děl i atlantů. Podle úředních Pravidel čes. pravopisu se slovo atlas skloňuje dvojím způsobem, a to podle toho, co znamená. Je-li to jméno osobní, jméno obra z řeckého bájesloví, nebo v stavitelství název podpory, která v podobě hřmotné mužské postavy podpírá hlavou a někdy i pažemi balkon, arkýř a p., skloňuje se Atlas, Atlanta; je-li to však jméno pohoří v severní Africe nebo jméno obecné, znamenající knihu map, látku, první obratel krční a pod., skloňuje se atlas, atlasu. Mělo tedy o oné knihovně býti napsáno, že obsahuje i mnoho atlasů.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 6-7, p. 214

Previous Archaický, archaistický

Next »Balboův let«