dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zobati z ruky či s ruky?

[Short articles]

(pdf)

-

(J. H.) Školské pravidlo o rozlišování předložky s a z na otázku odkud? zde poskytuje možnost, vyjádřiti rozdíl v pojetí »z vnitřku ruky« a »s povrchu ruky«. Nechceme-li výslovně vyznačiti svým výrazem představu »s povrchu«, můžeme ovšem položiti předložku z, neboť výraz z ruky neznamená toliko »z nitra ruky« v doslovném smyslu, nýbrž také »z ruky zavřené nebo přivřené«. Ve větě »Ptáci zobali z ruky« je právě představa ruky přivřené zcela možná, a proto nelze v ní předložku z pokládat za chybnou.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 2, p. 64

Previous Josef Beneš: Výslovnost příjmení na –sa

Next Eugen Rippl: Z plavecké (vorařské) češtiny