Časopis Naše řeč
en cz

Psaní složených číslovek

[Short articles]

(pdf)

-

(F. M.) Číslovky složené z jednotek a desítek píšeme jako jedno slovo, na př. jedenadvacet, pětadvacet, šestapadesát, devětadevadesát atd.; že jsou tyto číslovky pojímány jako jedno slovo, ukazuje i jejich skloňování, neboť pádové přípony se připojují jen na konci celé složeniny, na př. jedenadvacíti lidí, pětadvacíti ranami a pod. Všechny ostatní složené tvary číslovek píšeme zvlášť, na př. dvacet jeden, dvacet pět, padesát šest, devadesát devět, sto jedenadvacet, dvě stě devadesát devět, tři sta devětadevadesát atd. — Tvar dvacet jeden, dvacet pět, devadesát devět a pod. (s desítkami napřed) klademe jen výjimečně, a to bez věci počítané, na př. při diktování číslic a pod.; jinak dáváme přednost tvarům jedenadvacet (nikoli ovšem jednadvacet, jak zní tato číslovka v obecné výslovnosti), pětadvacet a pod., tedy s jednotkami napřed.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 2, p. 62

Previous Psaní cizích slov

Next Psaní složených jmen vlastních