Časopis Naše řeč
en cz

Doslati

[Short articles]

(pdf)

-

(F. D.) Tohoto výrazu se užívá v dnešním poštovnictví v případech, kdy se zásilka posílá za adresátem, který změnil svou adresu a požádal poštu, aby zásilky jemu určené posílala za ním na novou adresu. Sloveso je utvořeno nově a nebylo by jistě vzniklo, kdyby se naše terminologie úřední nedělaly překládáním termínů německých. Protože byla v něm. názvosloví poštovním slova nachsenden (nachgesendet), Nachsendung (Nachsendungsgebühr), musilo býti i v češtině sloveso -sláti s nějakou předložkou, a tak připadli na složeninu doslati (na rozdíl od poslati) s dalšími odvozeninami doslání, doselné atd. Předložka do- ovšem nevyjadřuje výkon, o nějž jde (poslati za kým), nýbrž jen o poslání dokonané, k cíli dovedené; doslána je vlastně každá zásilka, která se dostane až do rukou adresáta, tedy ovšem i ta, která musí běhat za ním. Zdá se, že při užití předložky do- v tomto poštovním termínu působila asociace s výrazem dodatečně poslati, z něhož pak uděláno jedno slovo doslati. A konec konců slovo špatné to není, a vytvořila-li poštovní praxe z potřeby rozdíl mezi zaslati (poslati) a doslati, není jí to možno míti za zlé. Francouzi, kteří arci nemyslí německy jako Čechové, užívají výrazů réexpédition (= opětné poslání) a faîre suivre (= poslati za kým).

Naše řeč, volume 12 (1928), issue 2, p. 43

Previous Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Next Chci