Časopis Naše řeč
en cz

Jazyk našich překladatelů

Karel Pittich

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Mrs. Alfred Wingate: Služebník nejmocnějšího, z angličtiny přeložil Karel Štěpánek. Čteme tu na str. 4: Ke krku ptáka upevněna byla kožená šňůrka, která spadala na jeho hrdlo. Účelem této bylo, aby se hlava sokola ohnula proti větru, když tento byl v letu. — Na str. 5: Vyňal z tašky malou plochou láhev. Tuto položil na zvýšený předek sedadla. — Na str. 6: Nasypal špetku šňupavého tabáku na hřbet svého druhého palce a pozvednuv tento ke svému nosu, vtáhl prach do nosních dírek. — Na str. 17: Dítě rozhánělo se malinkými pěstmi, žádajíc prs. Naleznuvše jej, i ono se pustilo do hodování. — Na str. 17: Má hlavu plnou snů a liší se od svých dvou bratrů. — Na str. 36: Jeho poslední myšlenka patřila vám a ne mne. — Na str. 43: Jeho tělo říkalo: »Jseš hotov.« — Na str. 67: »Vyčenichej naše přátele a já vycítím své nepřátely.« — Tu jsem přestal číst, avšak kniha má 348 stran.

Victor Thaddeus: Voltaire, genius výsměchu, přeložil B. Štěpánek. Str. 48: Nicméně však lze ho hlavně nalézt v domě svých vznešených přátel. — Na téže straně: Poznává, že sliby velkých jsou liknavé ve vyplnění. — Na str. 61: Ohromný úspěch jeho hry rozhodl Voltaira napsat rychle jinou, jíž by kráčel dál tímto úspěchem. — Na str. 62: Baronovo poslání spočívalo v jednání o podvrácení regenta. — Na str. 112: Jste tak laskav, že mi slibujete poslání Pojednání o bohu. — Na str. 178: Prchl do Pruska po zabití v souboji svého druha důstojníka, jenž měl mocné známosti. — Na str. 187: Učinil jsem nejvyšší úsilí La Mettriovi nevěřit. — Tady jsem přestal číst. Kniha má 290 stran.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 8, p. 187

Previous Quido Hodura: Když si náš tatínek maminku bral

Next Jiří Haller: Z našich časopisů