Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Od 1. ledna do 31. května byly do Slovníku odevzdány tyto úkoly: 1. Schönfeldské noviny a Pařízek, Praktická kniha ruční z r. 1790. 2. Herbář aneb lékařství a Herbář neb kravské lékařství z r. 1790. 3. Tyto spisy z 1798: Vlastenské noviny; Agenda; Chýlík, Naučení ženichu a nevěstě; Leška, Fock, Uvedení; Skřivánek, Naučení o štěpařství; Bartholomeides, Historie přirození a Geografia; Šedivý, Krásná Olivie; Rulík, Kalendář historický 2.; Skalní duchové; Rautenkranc, Naučení pro ovčáky; Rulík, Pamětní obět díkůčinění; V. M. Kramerius, Nový kalendář toleranční; Dlabač, Vypsání nového světa. 4. Tyto spisy z 1818: Dlabač, Krátké vypsání českého království; Hanka, Krátká historie slovanských národů; Palkovič, Týdeník. 5. Pražské noviny z 1832 (s Rozličnostmi). 6. Turinský, Virginie a Svoboda, Škréta z 1841. 7. Tyto spisy z 1855: Diblík 1—4; Ehrenberger, Kázání; Kupka, Agrionie; Melichar, Mudroslovné povídky a básně; Obzor; Pečírka, Přástky; Štulc, Sv. Cecilie. 8. Tyto spisy z 1868: Šolc, Prvosenky; Krásnohorská, Leila; Vlček, O národní osvětě; Sobotka, Svět a lidé. 9. Tyto spisy z 1872: Jireček, Slovanské právo 3.; Malý, Vzpomínky; Kalousek, Obrana knížete Václava; Lužická, Johanka z Rožmitálu; Durdík, Lermontov, Básně 1, 2. 10. Tyto spisy z 1875: Stankovský, Max. Rumpál; Štolba, Humoresky; Tomek, Dějepis města Prahy 3. 11. Zeyer, Ondřej Černyšev 1876 a Novelly 1. 12. Krásnohorská, Hubička 1876 a Tajemství 1879. 13. Pravda, Sebrané povídky pro lid 1—12. 1877—1898. 14. Vrchlický 1877: [168]Vittoria Colonna; 1878: Rok na jihu, Duch a svět a Symfonie; 1879: Mythy 1; 1880: Mythy 2, Eklogy a písně, Dojmy a rozmary, Pantheon a Giacomo Leopardi; 1881: Nové básně epické; 1882: Hilarion a Poutí k Eldoradu; 1883: Co život dal, Sfinx a Staré zvěsti; 1884: Legenda o sv. Prokopu a Perspektivy; 1885: Twardowski, Jak táhla mračna, Sonety samotářů a Selské balady. 15. Vrchlický, Dante, Božská komedie 1879—1882 a Leconte de Lisle, Kain 1880. 16. Zeyer: Stará historie 1883; Sulamit 1885; Legenda z Erinu 1886; Libušin hněv 1887; Šárka 1887; Doňa Sanča 1889; Neklan 1893; Tři komedie 1894; Příchod ženichův 1896; Radúz a Mahulena 1898; Šibalství Scapinova 1898; Pod jabloní 1900. 17. Masaryk: Základové konkretní logiky 1885; Slovanské studie 1. 1889; Česká otázka 1895; Naše nynější krise 1895; Jan Hus 1896; Karel Havlíček 1896; Otázka sociální 1898; Ideály humanitní 1901; V boji o náboženství 1904; Nová Evropa 1920; Světová revoluce 1925. 18. Nováková: Na saních 1885; Z naší společnosti 1887; Z měst i ze samot 1890; Maloměstský román 1, 2, 1890; Kresby a črty 1891; Z jeslí 1896; Tři ženské podobizny 1897; Z nejvýchodnějších Čech 1898; Rosné perly 1902; Úlomky žuly 1902; Jan Jílek 1904. 19. Jirásek: Starosvětské obrázky 1888; Na Ostrově 1888; Nevolnice 1888; Povídky 2, 1889; Povídky a novely 3, 1889; Z Čech až na konec světa 1890. 20. Rokyta: Lužické obrázky 1890; Když se připozdívá 1897; Světla a bludičky 1898; Lekníny na hlubinách 1900; Viděl jsem duši ženy 1902; Za Kristem 1903; Pouta a peruti 1905; Hradby padají 1906; Království Ticha 1907; Balkánské zpěvy 1913; Prokop Rybář 1913; Zpěvník o Janu Husovi 1915; Jadranské dojmy 1915; Lesní pohádka 1918; Zpěvník pozdního husity 1918; Na Staroměstském rynku 1918; Alžběta Šramínová 1919; Písně osvobozeného otroka 1919; Hus 1919; Masaryk 1920; Žižka 1926. 21. Svobodová: Na písčité půdě 1895; Přetížený klas 1896; Ztroskotáno 1896; Povídky 1896; V odlehlé dědině 1898; Zamotaná vlákna 1899; Pěšinkami srdce 1902; Milenky 1902; V říši tulipánků 1903; Plameny a plaménky 1905; Marné lásky 1907; Černí myslivci 1908. 22. Březina: Tajemné dálky 1895; Svítání na západě 1896; Větry od pólů 1897; Stavitelé chrámů 1899; Ruce 1901; Hudba pramenů 1903. 23. Jeřábek: Magdalena a Závist z 1898. 24. Wojkowicz: Mizení 1898; Mysteria amorosa 1899; Poesie 1900; Gerda 1901; Meditace 1906; Sny a touhy 1914; Bolesti života 1915; Tmy a světla 1918; Básník a věčnost 1925. 25. Opolský: Svět smutných 1899; Klekání 1900; Jedy a léky 1901; Kresby uhlem 1907; Pod tíhou života 1909; Hrst ironie a satiry 1911; Demaskovaní 1916; Verše o životě a smrti 1918; Galerie zvířat 1921; Muka a zdání 1921; Dědictví 1923; Upír a jiné prosy 1926; Malé prosy 1926; Z těžkého srdce 1926; Medailony 1927; Vitrína 1927; Víry i tůně 1928; Stradivari 1928. 26. Bezruč: Slezské číslo 1903; Slezské písně 1909; Písně Petra Bezruče 1910; Slezské písně. Dodatky 1910; Slezské písně 1911 (dvakrát), 1919, 1920, 1927, 1928. 27. Matějka: Exotikové 1904; Malý prorok 1911; Duše pramenů 1911. 28. Vrchlický: Parini, Den 1900; Petrarca, Tři kanzony 1900; Rosenfeld, Zpěvy z ghetta 1905; Rostand, Cyrano 1899; Sedm knih cizí poesie I. Italie [169]197; Shelley, Odpoutaný Prometheus 1900; Výbor lyriky 1901; Ši-king 1898; Vigny, Osudy 1903; Vivanti, Lyrika 1905; Whitman, Stébla trávy 1907; Byron, Manfred 1901; Calderon: Dáma skřítek 1899, Kvas Balthasarův 1900, Lékař své cti 1900 a Život je sen 1900; Corneille, Cid 1900; Giacosa, Červený hrabě 1900; Hamerling: Ahasver 1900 a Amor a psyché 1907; Hugo, Hernani 1902; Moderní básníci angličtí 1898; Molière, Lakomec 1899. 29. Sezima: V soumraku srdcí 1913; Host 1916; Za přeludem 1916; Dravý živel 1924; Hudba samoty 1926; Krystaly a průsvity 1928. 30. Čapek-Chod: Siláci a slaboši 1916; Ant. Vondrejc 1917, 1918; Ad hoc 1919.

Spisy zde uvedené vyexcerpovali (v závorce je číslo úkolu a počet lístků): Václav Čapek, řed. cukrovaru v Čelákovicích v. v. (č. 28, 8214); Jarmila Elgartová, stud. v Chrudimi (č. 27, 1355); Josef Franc, řed. reálky v. v. v Olomouci (č. 16, 6748); Přemysl Hájek, prof. gymn. v Kralupech (č. 17, 5993; č. 18, 1202; č. 22, 2951); dr. Ant. Hendrych, prof. v Hranicích (č. 11, 11.192); Jarosl. Hofman, prof. gymn. v Praze (č. 5, 5849); Marie Holubová, prof. v Praze (č. 26, 3444); Jan Honza, prof. v. v. v Praze (č. 13, 8855; č. 20, 2511); dr. Jos. Hrůša, prof. gymn. v Praze (č. 24, 1668); Engelbert Indra, řed. měšť. šk. v. v. v Praze (č. 25, 2344); Frant. Jirásko, prof. v. v. v Turnově (č. 29, 5299); Alois Kulhánek, řed. reálky v Nymburce (č. 21, 16.016); dr. Václav Mostecký, prof. gymn. v Jindř. Hradci (č. 7, 15.214); Vilma Mošová, řed. měšť. šk. v Brně (č. 30, 8587); Jan Pavlík, prof. v. v. v Plzni (č. 6, 1506); Fr. Pich, řed. gymn. v. v. v Praze (č. 3, 7243); Rudolf Ptáčník, řed. gymn. v Duchcově (č. 4, 8375); Josef Reis, prof. reálky v Praze (č. 23, 348); Václav Rejman, řed. škol v. v. v Železnici (č. 9, 6554); Marie Ryšánková, choť prof. v Brně (č. 10, 11.046); Terezie Steppanová, Ph. C. v Praze (č. 8, 8563); Jarosl. Svoboda, úč. adjunkt v Bratislavě (č. 19, 5125); Jarosl. Šťuřík, odb. učitel v Napajedlích (č. 12, 1981); Ant. Šťuříková, učitelka v Napajedlích (č. 15, 5624); dr. Jan Volný, prof. v Praze (č. 1, 10.240; č. 2, 939).

Úhrnem bylo od 1. ledna do 31. května 1931 odevzdáno 178.602 lístků.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 7, pp. 167-169

Previous Jiří Haller: Z našich časopisů

Next Kubáti