Časopis Naše řeč
en cz

Pamětní deska prof. J. Zubatému

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Ve schůzi místního výboru v Praze XII. dne 28. dubna 1931 (srov. Věstník hlav. města Prahy, roč. 38, č. 19) podal člen m. výboru dr. Jos. Spálený tento návrh:

»Nedávno zemřel na Král. Vinohradech v domě Občanské záložny na Mírovém náměstí č. 14 dlouholetý občan zdejší, učenec světového jména, president Akademie věd a umění, univ. prof. dr. Jos. Zubatý. Bylo by aktem dobrého občanského mravu, aby bydliště a památka muže takového byla zevním způsobem občanstvu připomínána. Stát by se tak mohlo upevněním desky s jeho portretem (reliefem) a příslušným nápisem na domě úmrtí. Prosil bych vážený sbor, aby můj návrh byl k dalšímu řízení doporučen městskému osvětovému sboru na Kr. Vinohradech, sboru jistě kompetentnímu, který by spolu s Akademií věd a umění, Královskou českou společností nauk, Jednotou českých filologů, Masarykovým lidovýchovným ústavem a Sborem pro památníky našim velikánům po dohodě s hlav. městem Prahou a s ministerstvem školství a národní osvěty návrh v dohledné době přivedl k uskutečnění.«

Tento návrh byl jednomyslně přijat jak v místním výboru, tak v městském osvětovém sboru (dne 20. května t. r.).

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 7, p. 163

Previous Václav Machek: Jazyk a národ

Next Jiří Haller: Z našich časopisů