Časopis Naše řeč
en cz

Šaty, které bručí

[Short articles]

(pdf)

-

(15, 72) Čtenář Naší řeči z Jablonce nad Nisou poznamenává, že se na Jablonecku i v němčině říká o těsném obleku: der Anzug brummt. Podle zprávy p. Jos. Jejkala tak říkají také Němci v Teplicích-Šanově. Pan Julius Landes z Mor. Osravy zná rčení o šatech, které bručí, také z Náchodska. Pan V. Šitina upozorňuje, že se slovesa »bručeti« užívá též o jiných věcech, na př. o příliš utaženém řemeni u mlátičky, o provaze, postraňcích nebo o povříslu. Zná taková rčení z Šonova u Nov. Města.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 6, p. 145

Previous Potřeba

Next Zájmeno on