Časopis Naše řeč
en cz

Městec Králův

[Short articles]

(pdf)

-

(St. N.) Pravidla českého pravopisu píší toto místní jméno Městec Králův, t. j. městečko pojmenované podle krále; úřední název je Městec Králové, t. j. městečko náležející králové neboli, jak dnes bychom řekli, královně. Pravidla se v té věci drží Sedláčka, který v Místopisném slovníku historickém král. Českého na str. 596 vyložil, že prvotní pojmenování řečené osady znělo »Královo městce« (t. j. Královo městečko), a teprv od XVI. stol. že se vyskýtá tvar Královy městce, z čehož »špatně M. králové«. Podle našeho mínění by bylo dobře, kdyby úřední název byl, až se budou publikovati výsledky sčítání provedeného r. 1930, změněn. Nestane-li se tak, bude ovšem nutno psáti Městec Králové.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 6, p. 142

Previous Listovati

Next P.: »Na Cibulce«