Časopis Naše řeč
en cz

Přispěvatel

[Short articles]

(pdf)

-

(M. H.) Toto slovo je odvozeno od slovesa přispívati, které v staré době znělo přispievati. Podstatná jména tvořená příponou -tel mívají zpravidla kmenovou samohlásku krátkou, na př. ředitel od říditi, obyvatel od obývati, kazatel od kázati, dobyvatel od dobývati a pod. Proto se také v slově přispěvatel původní ie zkrátilo v ě, podobně jako v slově ředitel, příslušejícím k slovesu řiediti. Je tedy tvar přispěvatel původní a správný. V slově přispivatel vznikla samohláska i novým krácením z novočeského znění slovesa přispívati. Pravidla čes. pravopisu tohoto druhého tvaru vůbec nepřipouštějí, a právem, protože je to zbytečný a proto chybný novotvar.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 2-3, p. 71

Previous Protilist

Next Stopěruntík