Časopis Naše řeč
en cz

Brtník

[Short articles]

(pdf)

-

(P. H.) Slovo brtník je původu velmi dávného. Základem jeho je slovo brt m. nebo brť f.; označovaly se jím duté stromy, v kterých si včely dělaly hnízdo. Metonymicky se pak přeneslo toto označení také na úly umělé: na Moravě na př. podle Kotta tak místy říkají úlu dosud. Slovo brtník znamenalo tedy včelaře, který sbíral v brtech med. Proto se dostalo jména brtník také medvědu, který slídil po medu lesních včel. Týž základ je také v četných českých i moravských jménech místních, na př. Brtnice (pův. brtnice = lesní včela), Brtnička, Brtník, Brtná, Brtno, Brťov, Brty a j. I některá příjmení pocházejí odtud, na př. Brtnický, Brtník, Brtníček, Brtický a pod.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 2-3, p. 69

Previous Bráti míru

Next Krkovička