Časopis Naše řeč
en cz

Nový rok

[Answers]

(pdf)

-

(J. M.) je svátek (připadající na 1. leden) jako Boží hod, Velký pátek a p., a proto se píše první slovo s velkým písmenem; nový rok je rok právě nastávající, t. j. se stanoviska 31. prosince 1926 nebo 1. ledna 1927 doba od 1. ledna 1927 do 31. prosince 1927, a proto se první slovo píše s malým písmenem jako starý rok, minulý rok, příští rok, nastávající rok. Píšeme tedy: Na Nový rok (t. j. 1. ledna) o slepičí krok. Kdo se na Nový rok v hlavě škrábe, bude míti po celý rok mnoho starostí atd. Ale: Co nám asi přinese ten nový rok? Aby ten nový rok nebyl horší než ten starý atd. Proto také píšeme, že přejeme někomu k Novému roku všeho dobrého, neboť je zvykem přáti takto v den novoroční (t. j. 1. ledna), jako zase jindy přáváme tak k jmeninám, k narozeninám atd., t. j. k určitému dni, který je nám příležitostí projeviti toto své přání platné arci obecně. Tu je tedy správně Nový rok. Ale přejeme-li někomu mnoho zdraví v novém roce, šťastný nový rok, je tu na místě malé n, protože „v novém roce, nový rok“ znamená zde totéž co „v roce příštím, v roce právě nastávajícím“, t. j. v celém období od začátku roku až do konce. Tak je to ve shodě s dnešními zásadami Pravidel českého pravopisu.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 3, p. 72

Previous Lumen

Next Václav Musil (= Václav Ertl), Red. (= Redakce): Jubileum „majitele“