Časopis Naše řeč
en cz

Spohřebovati

[Answers]

(pdf)

-

(V. A.) Profesor Vlast. Ambrož (v Olomouci) slyšel v Moravičanech u Mohelnice větu: Dé mo tam hrnec podmásli, kos chleba, bochte a třeba hrošek a von to všecko spořebuje (dej mu, kus, buchty, hrušek). Sloveso spořebovat je dokonavá složenina nedok. slovesa pohřebovati, s významem ‚pohřbívati‘, častěji doloženého v 16. st. Základem tohoto slovesa jsou tvary slovesné podle 1. tř. stč. hřebu, hřésti, podle 5. tř. hřebati (rozšířeno zvl. na Moravě s význ. ‚hrabati‘, srv. pol. grzebać). Význam přenesený na nenasytné pojídání je zřejmý zvláště na slovese hříbati (se zdlouženým kořenem), jehož se na Moravě místy užívá o vytrvalém hlodání zajíce, myši, též o koze (Bartoš, Sl. 107, Kott 6, 366 [se zněním hřejbat od Olomouce], 368); to hlodání má cosi podobného s hrabáním pod sebe, jaké viděti na př. u krtka. —

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 10, p. 236

Previous Řeřív

Next Vyškov, Slavkov