Časopis Naše řeč
en cz

Nesýtek

[Answers]

(pdf)

-

(A. B.) Jaké zvíře je míněno jménem nesejtek, je bez souvislosti a dalších dokladů těžko stanoviti. Že by nesejtek, nesýtek mohl znamenati medvěda, tomu by se zdálo nasvědčovati slovo nenasyt, uvedené v Slovníku Palkovičově s významem Vielfrass, rus. rossomacha, pol. rosomak. Něm. jméno Vielfrass znamená druh severního medvěda (ursus gulo, vlastně kunovitou šelmu) a vzniklo prý podle německých slovníků obměnou severského názvu fjallfress medvěd skalní. Jméno nesýt, nesyta v tomto významu bylo známo asi už v době starší; v seznamu látek, koží a kožišin do r. 1620 u nás užívaných uvádí Winter (Dějiny kroje II, 366) —, [235]bohužel bez udání pramene — kožišinu nesytovou, Vielfrass. Ale slovo nesýt (nesýtek) mohlo znamenati i jiné živočichy žravostí vynikající. V Navrátilově článku »K dějinám lesů na panství vlašimském« je k r. 1653 zmínka o odměně (Schussgeld) 12 kr. »od pochopa nebo nesejta«. Pochop podle výkladu Jungmannova 3, 233 je jméno dravého ptáka, accipitris species (druh jestřába), něm. der Huhnergeier, der Schutzauf. Jsou-li tedy výrazy »pochop nebo nesejt« míněny jako synonyma (což jisté není), mohlo slovo nesýt znamenati také nějaký druh jestřába nebo jiného škodného ptáka jemu podobného. Ve výkladech textu Písma v bibli Kralické se jménem nesýt rozumí pelikán; na př. ve výkladu na Sofon. 3, 1 se praví, že prorok ten nazývá Jerusalem voletem, »jako by řekl, že ne k nesýtu, ale k nesýtovému voleti vlastněji má přirovnáno býti« (pod. 3. Mojž. 11, 13 a 5. Mojž. 14, 12). Také v ruštině nesyt, nejasyt značí pelikána a ve shodě s touto představou pelikána jako ptáka nenasytného je i jeho německé jméno Vielfrass. Jméno nejesyt jako překlad latinského pelicanus vyskytuje se také mezi padělanými glosami (přípisky) latinského slovníku Mater verborum a je utvořeno podle rus. nejasyt. V nč. terminologii přírodopisné (Preslově) byl jménem nesyt, nejesyt nazván druh ptáků čápovitých Tantalus žijící v tropech; k těmto ptákům patří také ibis pelikánovitý. Rozumí se samo sebou, že ani o pelikána ani o ptáky tohoto druhu v zápisech olomouckého biskupství jíti nemůže. Pro úplnost dodáváme ještě, že slovo nesytka znamená v staré češtině chorobu zvanou bulismus (nenasytnost), v novější pak době některé druhy hmyzu, podle Jungmanna na př. můru housenky borovničí (Phalaena bombyx pini), můrku n. komára večerního, který lítá tak dlouho okolo světla, až se spálí, podle Presla hmyz šupinokřídlý sesia, v kterémžto smyslu se užívá slova nesytka v terminologii zoologické až dosud.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 10, pp. 234-235

Previous Hoditi se

Next Řeřív