Časopis Naše řeč
en cz

Tiskopis

[Answers]

(pdf)

-

(R. J.) Nám se také zdá, že »tiskopis« je jen otrocký překlad něm. Druckschrift, a proto, posíláme-li něco tištěného, označujeme to zkrátka jako tisk. A na poště tomu také rozumějí. Uznáváme ovšem, že se někdy možná se slovem tisk nevystačí, a pak arci bude slova tiskopis, již vžitého, těžko se zbavovati. — Proč by výraz ani jeden byl nesprávný, opravdu nevíme; vyhýbají se mu sice naši spisovatelé, ale výrazů, kterým se vyhýbají, protože nejsou v módě, třebas byly docela správně české (anebo snad, protože jsou správně české), je bohužel mnoho. Snad ani není na škodu jazyku, dovede-li rozlišovati bezbarvější žádný od silnějšího ani jeden, jako liší na př. němčina kein od kein einziger, nicht ein einziger. Dnešní ani jeden je docela normální obměnou stč. i jeden (se záporným slovesem, na př. »i jeden z nich neostal«; Gebauer Slovn. 1, 581).

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 7, p. 167

Previous Svy

Next Výminka