Časopis Naše řeč
en cz

Líčiti

[Answers]

(pdf)

-

(C. L.?) na ptáky je lidovou etymologií přetvořené starší sloveso lécěti, líceti (utvořené z téhož kmene jako slova leč, léčka). Ke zmatení formálnímu se slovesem líčiti (které je utvořeno z téhož kmene jako podst. jm. líce) přispělo nepochybně dokonavé sloveso poléknúti, políknouti s příč. trpným poléčen, políčen, k němuž pak přiděláno (jako k určen ze slovesa uřéci, uříci nové sloveso určiti) nové sloveso políčiti, v tvaru nedokonavém líčiti. Sloveso léceti v dnešním jazyce je dokonale mrtvé a bylo by marné křísiti je k novému životu. Jazyk si vytvořil za ně nové sloveso líčiti (na ptáky), a není příčiny, proč bychom se mu vyhýbali.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 7, p. 166

Previous Krumpáč

Next Mapa