Časopis Naše řeč
en cz

Nádenka

[Answers]

(pdf)

-

(G. H.) Slovo nádenka uvádí Kott 6 (náděnka) z Bartoše jako slovo žijící na jihovýchodní Moravě s významem ‚nádeničina‘. Je to tedy slovo lidové a je utvořeno příponou -ka, významu zpodstatňovacího, z příd. jména nádenní (ve výsl. nádení), tak jako je z jelení podst. jm. jelenice (= kůže jelení) n. Jelenka (= jelení houba) a p. Podle toho, jaká představa při zpodstatňování příd. jména tane mluvícímu na mysli, může míti podst. jméno rozličný tvar i význam. Nádenní dělník je nádenník (vyslovováno a psáno nádeník), nádenní mzda je nádenka (slc. náděnka). Znamená-li někde nádenka zaměstnance přibírané k práci na den, nabylo slovo nádenka svého tvaru i významu patrně jako opositum k slovu čeládka, s nímž se vyskytuje často pospolu: čeládka jsou zaměstnanci stálí, nádenka dělníci nádenní. O správnosti tvoření nemůže býti pochybnosti; spisovné ovšem slovo nádenka není.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 6, p. 144

Previous Kaše

Next Žádati