Časopis Naše řeč
en cz

Třebohostice

[Answers]

(pdf)

-

(V. V.) Správný tvar je Třebohostice, nikoli Střebohostice, kde je s- přidáno podobným pochodem jako v slovech střešně, střapec a p. (podle stříbro, v ob. výsl. tříbro, tříleti a p.). Jméno Třebohostice je odvozeno z osobního jména Třebohost a znamenalo tedy původně čeleď, rodinu Třebohostovu; s pohanskou bohoslužbou nemá nic společného. Podobných jmen osobních jako Třebohost bylo v jazyce starším dosti; Třebobud (odtud místní jméno Třebobuz), Třebomysl (Třebomyslice), Třeborad (Třeboradice) a p., z těch pak vznikala jména zkrácená, Třebon (v míst. jm. Třeboň, Třebonice), Třebík (v Třebíč) atd. Odvozovati tato místní jména přímo ze slovesa třiebiti = mýtiti není správné.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 10, p. 314

Previous Tlešťka

Next Výměrkovati