dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Steh

[Answers]

(pdf)

-

(S. R.) se nám nezdá slovem přejatým z němčiny (Stich); je již v staré češtině (ve výkladech lékařských o zašívání ran) a v polštině (ścieg), a slova příbuzná jsou i v jiných jaz. slov. (Miklosich, Etym. Wtb. 320). Proto nemáme slovo sestehnouti, sestehovati (Nár. pol. 20. kv. 1923, ned. příl. 1), známé již Jungmannovi s významem »stehy (ob. zběžnými) spojiti« (»spíchnouti«), za nesprávné; přistehnouti, přistehovati (pol. przyściegač, rus. pristegať »lehce přišíti«) je zase slovo již stč., a z círk. slov. má Miklosich s nějakým podobným významem ostegnąti. Snad jsou slova s koř. steg- a něm. slova stechen, Stich a p. ze společného majetku indoevropského; ale to je otázka, již ztěžují některé věci hláskové a významové.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 9, p. 287

Previous Slušeti

Next Šamrle