Časopis Naše řeč
en cz

Obyvatel

[Answers]

(pdf)

-

(V. B.) 2. p. množný byl pův. obyvatelů (-óv), tak jako učitelů, kazatelů atd. Tak píše ještě Palacký (na př. ČČM. 1827, 111) a j. 2. p. obyvatel je tvar novější, podle Gebaura utvořený podle 2. p. přátel. Proto v Gebaurových mluvnicích i v Pravidlech z r. 1904, které vyšly za jeho redakce, dovoluje se jen tvar obyvatelů. Ale novotvar obyvatel se rozšířil v poslední době tak, že gen. obyvatelů mizí pomalu z užívání. Mluvnická teorie musí dbáti přirozeného vývoje jazyka a revidovati čas od času své stanovisko. Proto v novějších vydáních Pravidel (z r. 1913 a násl.) i v novém zpracování mluvnic Gebaurových (z r. 1914) dovolují se tvary oba, obyvatelů i obyvatel. Zavrhovati tvar obyvatel, protože je to tvar nepůvodní, je stejně nemístné jako zavrhovati 4. p. mola a trvati na pův. akus. mole a p. Autoritativní moc v jazyce nemá mluvnická teorie, nýbrž usus.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 9, p. 283

Previous Nechtělně, pampeliška

Next Pedagog