Časopis Naše řeč
en cz

Na

[Answers]

(pdf)

-

(J. S.) je citoslovce provázející obyčejně pohyb, jímž někomu něco nabízíme. Jako mnoho citoslovcí jiných (původních), je i toto citoslovce asi jen bezděčně článkovaný zvuk, který nemá etymologické spojitosti s ostatní zásobou slov. O etymologický výklad je sice možno se pokoušeti (na př. spojováním se zájmenem on), ale výklady takové nemají ceny. Významu nabylo citoslovce toto jako jiná jen spojitostí se stavem nebo výkonem, který provázelo. Protože se blížilo platností rozkazovacímu tvaru slovesa (= vezmi), připodobnilo se mu i tvarem, a tak vznikl k původnímu tvaru na (vzatému za číslo jednotné) také tvar množný nate.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 8, p. 255

Previous Kus

Next Nová -enka