Časopis Naše řeč
en cz

Hoblík

[Answers]

(pdf)

-

K našim poznámkám o »hoblíku« V, 313 nám poslal správce továrny p. A. CH. návrh, aby se hoblíku po česku říkalo teslo nebo spíše teslík (s odvozeninami tesliti, otesliti, teslíny = hobliny, teslice = Hobelbank, »ponk« atd.). Četl, že »teslo« s tímto významem je u Komenského. To je omyl, jejž zavinil Kott (4, 70) nesprávnou reprodukcí výkladu Jungmannova; podle Jungmanna má »teslo« s oním nesprávným významem Palkovičův slovník nedorozuměním, pocházejícím asi z nějakého překladu bible (Iz. 44, 13). Tesla, teslice, teslík, teslo (s odvozeninou tesliti v slovníku Bernolákově) jsou stará a dobrá slova, ale znamenají rozl. druhy tesařských sekyr; nevíme, žijí-li tvary teslo, teslík ještě někde, ale na pojmenování hoblíku se podle našeho mínění nehodí již proto, že svým kořenem tes- budí představu tesání, ne hoblování.

Odjinud byli jsme upozorněni, že u Přeštic říkají krouhati ve smyslu »hoblovati«. V Čechách se obyčejně krouhá zelí; proto se nám nezdá, že by toto slovo bylo vhodnou náhradou za něm. hoblovati (krouhati, pol. krąžać, slovin. króžili a j. znamená vl. »do kruhu ořezávati«, pak i »krájeti« a p.).

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 6, p. 186

Previous Francouzská latina

Next Jdu maminkou