dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Hovorna

[Editor's notice]

(pdf)

-

Někteří naši čtenáři se nás dotazují na věci, o nichž se lze poučiti z každého pravopisného ukazatele nebo i ze sebe stručnější školní mluv[186]nice, na př. píše-li se 3. p. Anně či Aně, píše-li se Slezsko či Slezko, úhrnný či úhrný, přijde či příjde a p. Jindy se zase obracejí na nás s dotazy o věcech, o nichž bylo v N. Ř. již několikrát vykládáno, na př. píše-li se v Bratislavě či v Bratislavi, oni nechtí či nechtějí a p., nebo které se Naší řeči vůbec netýkají, na př., jak se řekne německy »Škola mu nevoní« a p. Ke všem těmto a podobným dotazům poznamenáváme, že vzhledem na úkol našeho časopisu, určeného ne k učení českému jazyku, nýbrž k jeho tříbení a vzdělávání, a vzhledem na ostatní čtenáře není nám možno odpovídati na dotazy, na něž lze najíti odpověď pouhým nahlédnutím do Pravidel čes. pravopisu, ani na dotazy, na něž jsme již v N. Ř., zvláště v posledních ročnících, dali odpověď. Proto také vydáváme ke každému ročníku N. Ř. velmi zevrubný rejstřík, aby bylo každému čtenáři N. Ř. možno najíti snadně ve vydaných ročnících to, co si přeje věděti.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 6, pp. 185-186

Previous Z našich časopisů

Next Francouzská latina