Časopis Naše řeč
en cz

Pačmáky

[Answers]

(pdf)

-

(R. J.) Slovo to je známo v Čechách jako potupné označení nohou, zvl. nemotorných; na Moravě (podle Bartošova dokl. v Dial. slov. 275 ze Slavičinského) znamená nemotorné ruce, prsty (všecko musí pochytať téma pačmáky). Na Slovensku (podle výpisku Kottova z Czamblových Slováků) je pačmaga = papuča. Význam slovenský je mostem k původnímu významu i etymologii českých pačmáků. Je to slovo totožné s polským slovem baczmagy n. baszmaki a rus. bašmaki, jež znamenají druh obuvi, střevíc, pantofel (rus. byť pod bašmakom), botu, a jejichž původ je v tur. slově bašmak (pašmak), sandál, střevíc. Představa obuvi nemotorné (papuča) dala podnět ke vzniku významu »nemotorná noha« a dalším postupem (asi jako u slova tlapa = 1. noha, 2. velká, nemotorná ruka) k významu »nemotorná ruka«.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 4, p. 127

Previous Legrace

Next Platenka