Časopis Naše řeč
en cz

Vlastniti

[Answers]

(pdf)

-

K výkladu o tomto slovese na str. 313 min. ročníku N. Ř. upozorňuje nás pan S., že sloveso vlastniti přišlo k nám z češtiny americké a že je čítával už před třicíti lety v českých novinách amerických. V americké češtině vzniklo z potřeby rozlišovati anglické possess (besitzen) a have (haben). Není tedy třeba pokládati je za napodobeninu němčiny. Ale to je ovšem pěšky jako za vozem.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 3, p. 96

Previous Tucet

Next Zastavitelný