dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Flöha

[Answers]

(pdf)

-

(M. Ž.) Toto něm. jméno říčky, která vzniká v českých Krušných horách a teče do Saska, kde spojivši se s Přísečnicí (Pressnitz) vlévá se do Čopavy (Tschoppau), překládají čeští zeměpisci a kartografové dvojako, buď Vlha (Ottův Slovník naučný) anebo Blšnice (Ottův Atlas, mapa Neubertova zpracovaná dr. Fr. Machátem a j.). Protože z pramenů a pomůcek knižních nebylo lze zjistiti, které z obou pojmenování je správnější, vyžádali jsme si skrze dr. J. V. Šimáka mínění Sedláčkovo, který s nevšední ochotou odpověděl takto: »Názvy Vlha a Blšnice pro říčku Flöha jsou nestvůry. »Blšany« přeložili Němci na »Flöhau« cítíce v tom blechu, ale u Flöhy není tomu tak. »Vlha« je připodobnění zvuku, ale správněji snad by bylo »Blha« (Farbe — barva atd.). Řeka Flöha pramení u vsi Flaje (Fláje?), která tak slove od 1568 (pozdější lokál »ve Flaji«), a je víře podobno, že říčka má jméno po vsi anebo spíše tato od oné. Na speciálce se čte v Čechách Fleyh, v Sasku Flöha. Rozhoduje tedy onen název a český název vsi. Říčku tuto jest z té příčiny psáti Flaje neb Flajský potok, Flajská voda«. Za laskavé rozřešení této sporné otázky vzdává redakce Nestorovi našich historiků díky.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 9, p. 281

Previous Doudleby

Next Hrůzovládnouti