Časopis Naše řeč
en cz

Koruna

[Answers]

(pdf)

-

(J. V.) Obvyklá zkratka na označení této mincovní jednotky jest K (nyní zpravidla Kč, někdy dokonce Kčs). Viděti ve psaní velkého K germanismus (Krone) proto, že se slovo koruna píše v našem pravopise s malým písmenem, je zbytečná malichernost a titěrnost. Germanismus nemůže býti v písmě (v pravopise), nýbrž v řeči. A pak zkratka je zkratka. Zkracujeme na př. JUDr. nebo P. a čteme juris utriusque doctor nebo páter, píšeme ČČH a nezkráceně Český časopis historický atd. To jsou tedy zbytečné starosti. Ostatně, není to zase bohemismus, zkracují-li Němci slovo Heller malým h?

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 8, p. 250

Previous Václav Ertl: Kalenice

Next Kouřim