dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Vejruňk

[Answers]

(pdf)

-

(A. L.) Slovo to v tvaru »výrunek« uvádí už Jungmann z Rosy s významem Zahlungstermin a s pravděpodobným výkladem z něm. Währung. Domněnku Jungmannovu potvrzuje Brandl (Glossarium 360), podle něhož »verunk (vejrunk, vejrunek)« je z něm. waere, waerung (cautio, certificatio) a znamená Kaufpreis, Zahlung, Fristzahlung; na př. co jest dlužen zůstal a kdy který verunk položil (Kn. Jarom.); místo závdavku položiti má vejrunku 6 kop a p.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 4, p. 128

Previous Strumen

Next Josef Zubatý: Panu Novákovi