Časopis Naše řeč
en cz

Ptíně

[Answers]

(pdf)

-

(A. L.) Jaký je základ rčení »chodit na ptíně« (t. j. choditi sekati, hrabati a sušiti trávu v lesích pro královské koně na Křivoklátě), je dnes těžko vyložiti. Snad je tu opravdu přeneseno určení místní (choditi na Ptíně) na vlastní výkon pracovní, zvláště když se pod. místní název »Na Ptíních« v křivoklátských lesích vyskytuje. Místní název Ptíň, Ptíně (ze Ptíně, ze Ptíní) se objevuje také v starších zápisech moravských jako obměna jména Ptení (z kmene p’t-, který je v slově pták).

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 4, p. 128

Previous Orusiti

Next Strumen