Časopis Naše řeč
en cz

Zákampí

[Answers]

(pdf)

-

(J. V. H.) Jest možno, že slovo »zákampí«, nemajíc spojitosti s jinými slovy českými, nabylo někde významu »místo za okapem.« Ale hláskově slova »zákampí« ze »záokapí« vysvětlovati naprosto nelze a také význam původní ani význam dnes nejrozšířenější tomu nenasvědčuje. Paralely, které uvádíte, jsou nevhodné; v »tlampati« proti slovu »tlama« není přece přidáno m a »bobule« — »bambule« jsou slova načisto různá.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, p. 96

Previous Vlář

Next František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, V. 2.