Časopis Naše řeč
en cz

»U připojení«

[Answers]

(pdf)

-

Nedávno bylo vydáno prováděcí nařízení k zákonu o služebním poměru učitelů vysokoškolských. V části o volbě vrchní disciplinární komise čteme tam m. j., že se má zaslati »zvoleným volitelům po volebním lístku u připojení seznamu všech volitelů«, že se tyto lístky doručí »u připojení obálky pro zpětné zaslání«, že námitky proti volbě se mají předložiti »u připojení volebních spisů ministerstvu«. Kdybychom vyloučili z konkursu lidi, kteří umějí jezditi na úředních »šimlech«, směle bychom mohli rozepsati cenu 100.000 Kč přirozenému Čechovi, který by tomu rozuměl. Co je »u připojení«? Předložka u řídí 2. pád, ale u jakého připojení se má to a ono díti? Jako hlásková obměna předl. »v« před retnicí může ovšem »u« říditi i 6. p. (je to ovšem archaismus v živém jazyce dávno zaniklý), tedy »u připojení« může býti i tolik co »v připojení«. Ale co má tento výraz zde v češtině znamenati? Řekl kdy Čech zdravých smyslů, že sedlák oře u pohánění (nebo v pohánění) kravek nebo valachů? Co ona nařízení znamenají, domyslí se jen úředník z dob rakouských, který ví, že se v takových větách říkávalo po německu »unter Beilage«. Snad by se republika nezbořila, kdybychom i v nařízeních psali po česku, že se má volitelům poslati po jednom volebním lístku (lístek není míra, na př. loket nebo [96]žejdlík, ani peníz, aby se měla zde vynechávati číslovka) se seznamem všech volitelů, nebo že se mají námitky poslati s volebními spisy (i s volebními spisy) ministerstvu. Či smí i u nás úřednímu nařízení rozuměti jen úředník?

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, pp. 95-96

Previous Snímaná pečeně

Next Víceodvésti